fbpx
Ombyggnation och tillbyggnation i Kungsbacka med omnejd Henric Ahlström 25/01/2022

Ombyggnation och tillbyggnation i Kungsbacka med omnejd

Ombyggnation och tillbyggnation i Kungsbacka

Ska du göra en ombyggnation i Kungsbacka med omnejd eller har du behov av en tillbyggnation? I så fall är det bra att anlita en seriös och högt ansedd byggfirma likt Västra bygg & fastigheter AB. Vi kan hjälpa dig att bygga om och utvidga din fastighet – oavsett arbetets omfattning. Att ändra och addera utrymme till en existerande byggnad är ett omfattande ingrepp som kan behöva bygglov. Läs vidare och ta reda på vad du ska tänka på innan du beslutar dig för att bygga om och lägga till extra kvadratmeter till ditt hus.

Vad är en ombyggnation i Kungsbacka?

Om du har en existerande fastighet som du vill förändra pratar du troligtvis med nära och kära om att det är dags för en ombyggnation i Kungsbacka. Men var uppmärksam på att alla förändringar på en byggnad inte kategoriseras som ombyggnation i en juridisk mening.

För att förstå vad som räknas som ombyggnation måste du vända dig till Plan- och bygglagen. Där framkommer det att ombyggnadsbegreppet innebär kravställning på hela byggnaden där förändringen ska genomföras. Vid mindre ändringar som inte räknas som ombyggnad ställs det i normala fall enbart krav på de delar där ändringen utförs.

Vad är en tillbyggnation i Kungsbacka?

Precis som ombyggnationer så definieras vad en tillbyggnation är för något i PBL – Plan- och bygglagen. En tillbyggnad i Kungsbacka med omnejd avser alla åtgärder som medför att byggnadens volym ökar. Detta oberoende av i vilken riktning utökandet sker.

Exempelvis kan en tillbyggnation i Kungsbacka området och norra Halland handla om att addera en takkupa. Då kan du behöva hjälp av duktiga takläggare i Kungsbacka. Men du behöver inte bygga uppåt eller i sidled för att byggarbetet på ditt hus ska räknas som tillbyggnation i Kungsbacka. Skulle du addera ett källarutrymme räknas även det som ett tillbygge.

När du ska konfigurera och addera utrymme till en existerande byggnad kan du behöva bygglov. För att ta reda på vad som gäller när du vill göra en tillbyggnation i Kungsbacka måste du läsa detaljplanen.

Tips: Du kan vända dig till Kungsbacka kommun för att undersöka vad en bygglovsansökan kostar. Där hittar du dessutom steg- för steg instruktioner kring hur ansökningsprocessen går till. 

Göra en attefallstillbyggnad

Alla tillbyggnationer i Kungsbacka kräver inte att du har bygglov. Du kan göra en så kallad attefallstillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter utan att ansöka om bygglov. Men den här typen av tillägg till din befintliga byggnad måste anmälas till Kungsbacka kommun.

Kravet för att kunna uppföra en attefallstillbyggnad är att du har ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Dessutom måste följande punkter uppfyllas:

  • Bruttoarean av tillbyggnaden får inte överstiga 15,0 kvadratmeter
  • Tillbyggnationen får inte bli högre än husnocken
  • Du får inte bygga närmare än 4,5 meter från fastighetens gräns – undantag får göras med grannens tillstånd
  • Det finns ingen befintlig attefallstillbyggnad

Tips: Kontrollera vad som gäller med Kungsbacka kommun innan du börjar arbeta eller begär en offert.

Skillnaden mellan tillbyggnation och ombyggnation i Kungsbacka

Skillnaden mellan en tillbyggnad och en ombyggnad är ganska uppenbar. Så här definierar Boverket differensen mellan att bygga om och att bygga till en fastighet:

En tillbyggnad är en åtgärd som ökar byggnadens volym. En ombyggnad är en ändring som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Därför ska du välja Västra bygg & fastigheter AB

När du ska göra en ombyggnation eller tillbyggnation i Kungsbacka är Västra bygg & fastigheter AB ditt självklara val. Sedan starten 2018 har vi hela tiden drivits av vår ambition att bli Västkustens mest attraktiva byggfirma – både för dig som kund och för våra anställda.

Vi har en hög yrkesstolthet och strävar alltid efter att tillhandahålla det bästa tänkbara resultatet genom kvalitativa lösningar. För att kunna ge dig den service du förtjänar har vi anställt kompetenta och välutbildade hantverkare i Kungsbacka som genomför arbetet med hög noggrannhet. Våra anställda och alla våra projekt är rätt försäkrade. Dessutom har vi kollektivavtal som stärker hantverkarnas arbetsvillkor.

För att du ska känna dig trygg i att tjänsterna du köper av oss utförs korrekt lämnar vi alltid 10 års garanti på utfört arbete. Givetvis har vi de rätta försäkringarna som säkerställer att jobbet är skyddat om något, mot förmodan, skulle gå fel.