fbpx
Bygga Attefallshus i Kungsbacka med omnejd (Bygglov) Henric Ahlström 23/10/2022

Bygga Attefallshus i Kungsbacka med omnejd (Bygglov)

Attefallshus i Kungsbacka

Bygga Attefallshus i Kungsbacka

 

Bygga attefallshus i Kungsbacka med omnejd är populärt. Det har blivit populärt att uppföra en liten stuga utanför din fastighet kan du få en större boyta. Därför kan du många fall kan ett mindre hus på maximalt 30 kvadratmeter användas som ett substitut till en tillbyggnation i Kungsbacka. Dessutom, behöver du i många fall inte ansöka om ett bygglov för att upprätta ett litet Attefallshus på din tomt. Därav bör du kontakta oss på Västra Bygg & Fastighet AB för att bygga attefallshus i Kungsbacka. Varför? Då vi har en omfattande kompetens för det. 

Vad är ett Attefallshus?

Ett attefallshus är en liten byggnad du kan bygga på din tomt. I Kungsbacka kommun är den övre gränsen för det lilla husets storlek 30 kvadratmeter.

Fördelen med att bygga Attefallshus i Kungsbacka är att du i regel inte behöver tänka på bestämmelserna som framkommer på detaljplanen. Generellt sett räcker det med en anmälan för att få upprätta ett småhus på maximalt 30 kvadratmeter på din tomt i Kungsbacka. 

Bygga Attefallshus i Kungsbacka med omnejd

Det är vanligt att bygga attefallshus i Kungsbacka med omnejd och i övriga Sverige. Därför byggs någonstans mellan 5 000 och 6 000 fristående hus årligen. 2015 ökade antalet attefallshus kraftigt till följd av en lagändring. Antalet nyproducerade komplementbyggnader steg från lite drygt 2 150 år 2014 till ungefär 6 000 2015 och har varit relativt stabilt sedan dess. Med det sagt så rapporterade SVT att intresset för att bygga ett mindre hus på tomten i Kungsbacka ökade med 30 procent 2022.

Frågan om bygglov när du ska bygga attefallshus i Kungsbacka


Vad finns det för regler rörande bygglov och att bygga attefallshus i Kungsbacka? För att hjälpa dig, så behöver du inte ha ett bygglov för den här typen av byggnader. Du kan besöka kommunens hemsida eller kontakta dem för att ta reda på vad som gäller i din kommun. I stora drag ska följande regler efterlevas och detta ska enbart ses som en fingervisning.

Du måste söka om ett bygglov om:

  • Du ska bygga attefallshus i Kungsbacka inom 30 meter från en järnväg

  • Kommunen har bestämt i detaljplanen att bygglov krävs

  • Attefallshuset ska upprättas i närheten av en flygplats eller ett område som är av riksintresse för totalförsvaret

  • Fastigheten ligger i närheten av ett särskilt värdefullt område

  • Byggnaden ska stå närmare tomtgränsen än 4,5 meter som gränsar mot allmän plats

I följande lägen behöver du enbart göra en anmälan till kommunen:

  • Du vill bygga attefallshus i Kungsbacka som inte överstiger 30 kvadratmeter

  • Nocken är lägre än 4 meter från marken

  • Byggnaden är 4,5 meter från fastighetsgränsen eller närmare med grannens tillstånd

  • Det finns redan ett en- eller tvåbostadshus på tomten

  • Attefallshuset är fristående och ska ligga i närheten av bostadshuset

  • Du har inte redan ett attefallshus (Du kan ha flera attefallshus men de får inte överstiga 30 kvadratmeter totalt)

Kontrollera vad som gäller i ditt fall hos Kungsbacka kommun.

Västra Bygg och Fastigheter AB bygger ditt Attefallshus i Kungsbacka

När du bygger ett attefallshus på din tomt måste du ha någon som byggt det förut i din kommun. Västra Bygg & Fastigheter AB hjälpa dig. Vi har tidigare byggt Attefallshus i Kungsbacka.

Därför har vi alltid rätt försäkringar och vi erbjuder 10 års garanti på utfört arbete. Våra sex heltidsanställda snickare omfattas av kollektivavtal vilket bidrar till att skapa en trygg arbetsmiljö. Vi tror att personal som mår bra presterar bra – deras välmående spiller över i en bra kundupplevelse.

Sedan vi startade upp vår verksamhet 2018 har vi upprättat flera attefallshus i Kungsbacka med omnejd. Ta del av vår kompetens när du beslutar dig för att bygga ett fristående hus på upp till 30 kvadratmeter på din tomt i Kungsbacka med omnejd.