fbpx
Fönsterbyte i Kungsbacka med omnejd: Sätt in nya rutor Henric Ahlström 23/07/2022

Fönsterbyte i Kungsbacka med omnejd: Sätt in nya rutor

Fönsterbyte i Kungsbacka

Det finns många anledningar till att genomföra ett fönsterbyte i Kungsbacka med omnejd. Att sätta in nya rutor bidrar på många sätt till att göra din fastighet bättre. Västra Bygg & Fastigheter AB har solid kunskap och erfarenhet när det kommer till att byta ut och sätta in nya fönster. Vi monterar då det är är komplicerat och kräver noggrannhet. Därför är det ska du anlita kunniga hantverkare i Kungsbacka som utför jobbet för dig. Vi hjälper dig.

Fördelar med ett fönsterbyte i Kungsbacka

Det finns många skäl till att överväga ett fönsterbyte i Kungsbacka med omnejd. Beroende på din situation och dina prioriteringar varierar typen av fönster som passar bäst för dig. Oavsett vilket så finns det fördelar att med att montera nya fönster på din fastighet. Några av dem är:

 

    • Nya fönster kan spara energi. Lite drygt en tredjedel av värmeläckaget kan härledas till fönstren och därför kan ett fönsterbyte i Kungsbacka med omnejd reducera energikostnaden med upp till 60 procent.

    • Äldre fönster kan spricka vilket ökar risken för olyckor. Med det i åtanke kan det vara bra att investera i nya fönsterrutor för att minska risken för otrevliga händelser.

    • Ett fönsterbyte kan medföra att värdet på din fastighet stiger. Just fönsterna är något som husspekulanter tenderar att utforska på samma sätt som de utvärderar behovet av takläggare i Kungsbacka vid köp av en ny fastighet.

Du kan behöva bygglov för fönsterbyte i Kungsbacka

Det kan krävas ett bygglov för att få göra ett fönsterbyte i Kungsbacka. Detta beroende på omständigheterna och arbetets omfattning varierar kraven. Du kan ta reda på om du måste ansöka om bygglov från kommunen genom att bekanta dig med detaljplanen. Vi hjälper till med pappersarbetet som behövs om ingreppet är stort och  räknas som ombyggnation i Kungsbacka.

Generellt sett gäller följande, du behöver bygglov för att montera fönster i Kungsbacka behövs om:

 

    • Huset ligger innanför detaljplanerat område och du ska göra plats för ett nytt fönster på fastigheten

    • Ditt hus är värdefullt från ett kulturhistoriskt perspektiv och du ska byta ut befintliga fönster

Kontrollera med kommunen vad som gäller i ditt unika fall i samband med att du planerar att sätta in nya fönster i din fastighet.

Hur lång tid tar det att byta fönster?

Flera olika faktorer påverkar hur lång tid det tar att genomföra ett fönsterbyte i Kungsbacka med omnejd. Exempelvis spelar din fasad och typ av hus en stor roll. En fingervisning är dock att varje fönster tar lite drygt 3 timmar att byta ut. Vi ger dig med direkt uppskattning. 

Låt Västra Bygg & Fastigheter AB genomföra ditt fönsterbyte i Kungsbacka

Du bör anlita Västra Bygg & Fastigheter AB för att utföra ditt fönsterbyte i Kungsbacka med omnejd. Det är ett krävande arbete att sätta in nya fönsterrutor i en fastighet. Därför är det vara svårt att göra jobbet själv.

Hantverkarna som arbetar hos oss har rätt utbildning för att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Därmed får du ut maximal effekt och komfort av dina nya fönster. Dessutom ger vi alltid 10 års garanti på utfört arbete och materialtillverkarna ger upp till 30 års garanti för sina produkter.

Vi tror att människor som behandlas väl och får rätt utbildning är bäst lämpade för att genomföra hantverksjobb. Därför har vi och våra anställda alltid rätt försäkringar och vi följer kollektivavtalen med Byggnads. Tryggheten det ger till våra hantverkare förs över till dig och du kan lita på att du får ett väl utfört arbete.